[development] Re: [drupal:dries] /includes menu.inc

Steven Wittens steven at acko.net
Mon Nov 28 17:11:12 UTC 2005


drupal-devel at drupal.org schreef:

>User: dries	Branch: HEAD	Date: Mon, 28 Nov 2005 15:45:04 +0000
>
>Modified files:
>  /includes menu.inc
>
>Log message:
>  - Patch #11758 by Richard Archer: fixed mbstring clash.
>
>Links:
>  http://cvs.drupal.org/diff.php?path=drupal/includes/menu.inc&old=1.90&new=1.91
>
>  
>

Deze patch heeft echt geen zin op head: mbstring met function 
overloading wordt niet ondersteund (en er is een expliciete check voor, 
in unicode.inc).

Voor 4.6.x is die check er nog niet, maar mbstring function overloading 
leidt sowieso tot subtiele bugs (vb in truncate_utf8) zodat het zeker 
niet aan te raden is.

Ik vind het nog steeds cruft.

Steven


More information about the development mailing list