[development] Fwd: [website] declaratieformulier

Bèr Kessels ber at webschuur.com
Wed Oct 4 09:14:25 UTC 2006


Op woensdag 4 oktober 2006 10:02, schreef u:
> Hoi Ber,
> ik had Mick al een formulier gestuurd. komt er binnenkort een
> declaratieformulier op de site?
> groet
> Femke

Dat kan, dat is alleen nog niet met Onne besproken. 

Ten eerste moeten we nog even iets belangrijkere zaken afronden voor de site, 
maar het kan zeker op de todolijst erbij.
En ten tweede moet ik dan weten /wat/ voor declaratieformulier, waar het 
heengaat, hoe het daarheen gaat etc. 

Over dat laatste, een voorbeeldje: Je kunt wel een webwinkel op je site 
zetten, maar een webwinkel betekent veel meer dan een paar pagina"s op je 
site: je moet de spullen die je verkoopt ook (in voorraad) hebben, je moet 
een logistiek plan hebben (hoe stuur ik het op), je moet het geld kunnen 
afhandelen, etc. 
Dit om aan te geven dat "een declaratieformulier online zetten" de moeite niet 
is, maar dat alles "eromheen" ook moet kloppen!

Bèr
-- 
[ End-user Drupal services and hosting | Sympal.nl ]

Nieuwsartikelen, of weblog.:
 http://help.sympal.nl/nieuwsartikelen_of_weblog
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 191 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.drupal.org/pipermail/development/attachments/20061004/154d4f21/attachment-0001.pgp 


More information about the development mailing list