[development] delete menu not appearing

Lluís enboig at gmail.com
Thu Aug 21 10:16:49 UTC 2008


I have developed several node types for an application, and in one of
them "delete" menu doesn't appear when viewing it; first I thought it
could be a permission problem, so I wrote:
function hook_access($op, $node) {
 return true; //debug
...
}

but nothing happend; then I tried with user 1 and it is the same (I
cleared all cache tables using phpmyadmin).
besides hook_delete and hook_access is there anything else necessary
for the menu to appear? From the administrative interface I can delete
the node without problems.

thanks

-- 
*La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però
només una vegada.
*La felicitat ha de ser compatible, compartible i cooperativa.
*Envellim quan els records superen les il·lusions.
*Als llocs desconeguts només s'hi arriba per camins desconeguts.
*Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.


More information about the development mailing list