[development] clone a node

Lluís enboig at gmail.com
Mon Jul 21 09:55:48 UTC 2008


I have developed a custom module with custom node types and I need to
make users able to clone nodes; would this be a good way to do so?

   $clone=node_load($value);
   $clone->is_new = true;
   $clone->uid = $user->uid;
   unset($clone->nid);
   unset($clone->vid);
   node_save($clone);


-- 
*La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però
només una vegada.
*La felicitat ha de ser compatible, compartible i cooperativa.
*Envellim quan els records superen les il·lusions.
*Als llocs desconeguts només s'hi arriba per camins desconeguts.
*Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.


More information about the development mailing list