[development] MENU_LOCAL_TASK for just some node types

Lluís enboig at gmail.com
Thu Jun 5 12:27:26 UTC 2008


I want to make avaliable a local menu for just some node types, how
can I achieve this?

thanks.

-- 
*La felicitat ha de ser compatible, compartible i cooperativa.
*Envellim quan els records superen les esperances.
*Als llocs desconeguts només s'hi arriba per camins desconeguts.
*Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.


More information about the development mailing list