[development] node/create inside a tab

Lluís enboig at gmail.com
Wed Jun 11 16:20:21 UTC 2008


at last I found the correct callback:

 $items[] = array('path' => 'comptacau/moviments/ingressos/afegir',
          'title' => t('Afegir un ingrés'),
          'callback' => 'node_add',
          'callback arguments' => 'comptacau-ingres',
          'access' => true,
          'type' => MENU_NORMAL_ITEM);


2008/6/11 Lluís <enboig at gmail.com>:
> I have created some node types, different views for them, and special
> forms. Now I want to make a page with tabs to them. Adding views and
> forms is easy; but I have problems with "add form":
>
> $items[] = array('path' => 'comptacau/assentaments/add',
>          'title' => t('Gestió d\'assentaments'),
>          'callback' => 'drupal_get_form',
>          'callback arguments' => 'comptacau_assentament_form',
>          'access' => true,
>          'type' => MENU_CALLBACK);
>
> This doesn't work; any hint of how to achieve this? Is there a way to
> make an aliases:
> comptacau/assentament/add -> node/add/comptacau-assentament?
>
> thanks
>
> --
> *La felicitat ha de ser compatible, compartible i cooperativa.
> *Envellim quan els records superen les esperances.
> *Als llocs desconeguts només s'hi arriba per camins desconeguts.
> *Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.
>-- 
*La felicitat ha de ser compatible, compartible i cooperativa.
*Envellim quan els records superen les esperances.
*Als llocs desconeguts només s'hi arriba per camins desconeguts.
*Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.


More information about the development mailing list