[development] calling node_add from another url

Lluís enboig at gmail.com
Thu Mar 26 12:31:28 UTC 2009


I am creating submenus integrated inside a module using OG, I need
something like

 $items['node/%node/proveidors/afegir'] = array(
  'title' => 'Afegir Provïedor', //trans
  'page callback' => 'node_add',
  'page arguments' => array('proveidor'),
  'access arguments' => array('create',0,$user),
  'access callback' => 'proveidors_access',
  'type' => MENU_LOCAL_TASK,
 );

but it don't work because "node_add" is inside a .inc file; a solution
could be make it an alias of "node/create/proveidor&gid[]%node", where
%node is the id of the organic group, but I don't know how to do this
(neither if it is possible).

Any idea?

thanks

-- 
*La vida és com una taronja, que esperes a exprimir-la?
*Si creus que l'educació és cara, prova la ignorància.
*La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però
només una vegada.
*Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.


More information about the development mailing list