[development] remove or give priority to hook_node_grants

Lluís enboig at gmail.com
Tue Mar 31 11:26:57 UTC 2009


I am developing a module to create "sub user types" inside OG.
I have been able to modify hook_node_access_records using the
"priority" so in certain cases I override OG access system.

Now I need to "override" the hook_node_grants so In certain cases a
user who should be able to see certain nodes don't see them; how can I
achieve this?

Thanks

-- 
*La vida és com una taronja, que esperes a exprimir-la?
*Si creus que l'educació és cara, prova la ignorància.
*La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però
només una vegada.
*Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.


More information about the development mailing list