[development] rebuilding permissions stuck at node 35

Lluís enboig at gmail.com
Wed May 13 15:49:55 UTC 2009


I have coded a module to modify access to nodes; but when I rebuild
permissions, it starts at node 1, goes counting, and then when it
reaches 49 it starts rebuilding permission for node 35. My custom
function to write permissions is:

function wu_node_access_records($node) {
 $extra_strings=module_invoke_all('wu_node_access_records', $node);
//this allow other modules to add strings
 sort($extra_strings); // idem

 $res=db_query("SELECT * FROM {wu_nodes} WHERE nid=%d",$node->nid);
 while ($row=db_fetch_object($res))
  $grants[] = array(
   'realm' => 'wu_'.$row->wu_realm.(!empty($extra_strings) ? "
<###> ".implode(" <###> ", $extra_strings): ""),
   'gid' => $row->wu_nid,
   'grant_view' => 1,
   'grant_update' => 1,
   'grant_delete' => 1,
   'priority' => 0, //maybe should be increased
  );
 drupal_set_message("rebuilding node: ".$node->nid."-".$node->vid); //debug
 return isset($grants) ? $grants : NULL;
}

and it returns:
  * rebuilding node: 1-1
  * rebuilding node: 23-23
  * rebuilding node: 24-24
  * rebuilding node: 27-27
  * rebuilding node: 28-28
  * rebuilding node: 29-29
  * rebuilding node: 30-30
  * rebuilding node: 31-31
  * rebuilding node: 32-32
  * rebuilding node: 33-33
  * rebuilding node: 34-34
  * rebuilding node: 35-35
  * rebuilding node: 36-36
  * rebuilding node: 40-40
  * rebuilding node: 42-42
  * rebuilding node: 43-43
  * rebuilding node: 44-44
  * rebuilding node: 45-45
  * rebuilding node: 35-35
  * rebuilding node: 47-47
  * rebuilding node: 48-48
  * rebuilding node: 49-49
  * rebuilding node: 35-35
  * rebuilding node: 35-35
  * The content access permissions have been rebuilt.


Any hint is wellcome

-- 
*La vida és com una taronja, què esperes a exprimir-la?
*Si creus que l'educació és cara, prova la ignorància.
*La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però
només una vegada.
*Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.


More information about the development mailing list