[development] how to use use 2 fields in a views join

Lluís enboig at gmail.com
Tue Nov 3 17:01:34 UTC 2009


I need to join a table using 2 fields:

SELECT * FROM a LEFT JOIN b ON a.field1 = b.field1 AND a.field2 = b.field2

How must I tell to views to use 2 fields to do the join?

 $data['table2']['table']['join'] = array(
  'node' => array(
   array(
    'left_field' => 'compte_comptable_codi',
    'left_table' => 'cc_comptes_comptables',
    'field' => 'compte_comptable',
    'table' => 'node_cc_assentaments_linies6',
   ),
   array(
    'left_field' => 'pla_comptable_codi',
    'left_table' => 'cc_comptes_comptables',
    'field' => 'pla_comptable',
    'table' => 'node_cc_assentaments_linies6',
   ),

 );


-- 
*Les normes hi són perquè hi pensis abans de saltar-te-les
*La vida és com una taronja, què esperes a exprimir-la?
*Si creus que l'educació és cara, prova la ignorància.
*La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però
només una vegada.
*Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.


More information about the development mailing list