[development] make messages appear just once

Lluís enboig at gmail.com
Fri Nov 13 17:36:16 UTC 2009


I have some functions which throw info messages like "options saved".
Sometimes I call them more than once, sometimes I call some of them;
but I want the message appear just once. Where can I store if a
message have been saved?

Something like:
<?php

global $once_messages;

$message="options saved";
if (!$once_messages[$message]) {
  once_messages[$message]=TRUE;
  drupal_set_message($message);
}

?>

Any hint?

thanks.

-- 
*Les normes hi són perquè hi pensis abans de saltar-te-les
*La vida és com una taronja, què esperes a exprimir-la?
*Si creus que l'educació és cara, prova la ignorància.
*La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però
només una vegada.
*Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.


More information about the development mailing list