[development] make messages appear just once

Lluís enboig at gmail.com
Fri Nov 13 17:58:14 UTC 2009


thanks a lot, I didn't notice about the $repeat parameter

On Fri, Nov 13, 2009 at 6:52 PM, Ezra B. Gildesgame
<ezra at growingventuresolutions.com> wrote:
> drupal_set_message() has a $repeat parameter.
>
> See http://api.drupal.org/api/function/drupal_set_message/6
>
> Ezra
>
>
>
> Ezra Barnett Gildesgame | http://growingventuresolutions.com | http://ezra-g.com
>
>
>
> On Fri, Nov 13, 2009 at 12:41 PM, Adam Gregory <arcaneadam at gmail.com> wrote:
>> You can check
>>
>> $_SESSION['messages']
>>
>> as that's where Drupal stores the messages.
>>
>> -----
>> Adam A. Gregory
>> Blog: AdamAGregory.com
>> Twitter: twitter.com/adamgregory
>> Skype: aagregory2
>> Cell: 706.761.7375
>>
>>
>> 2009/11/13 Lluís <enboig at gmail.com>
>>>
>>> I have some functions which throw info messages like "options saved".
>>> Sometimes I call them more than once, sometimes I call some of them;
>>> but I want the message appear just once. Where can I store if a
>>> message have been saved?
>>>
>>> Something like:
>>> <?php
>>>
>>> global $once_messages;
>>>
>>> $message="options saved";
>>> if (!$once_messages[$message]) {
>>>  once_messages[$message]=TRUE;
>>>  drupal_set_message($message);
>>> }
>>>
>>> ?>
>>>
>>> Any hint?
>>>
>>> thanks.
>>>
>>> --
>>> *Les normes hi són perquè hi pensis abans de saltar-te-les
>>> *La vida és com una taronja, què esperes a exprimir-la?
>>> *Si creus que l'educació és cara, prova la ignorància.
>>> *La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però
>>> només una vegada.
>>> *Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.
>>
>>
>-- 
*Les normes hi són perquè hi pensis abans de saltar-te-les
*La vida és com una taronja, què esperes a exprimir-la?
*Si creus que l'educació és cara, prova la ignorància.
*La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però
només una vegada.
*Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.


More information about the development mailing list