[development] howto views filter null timestamps

Lluís enboig at gmail.com
Tue Feb 9 10:55:49 UTC 2010


I have coded a content-type and I want to filter it using views. I
have to check if a timestamp field is 0 or NULL (I can change de
coding). Is there any way of doing so?

My field views definition is:

 $data['node_mynodetype']['first_read'] = array(
  'real field' => 'first_read',
  'title' => 'First time the node was read',
  'help' => '.',
  'field' => array(
   'handler' => 'views_handler_field_date',
   'allow empty' => TRUE,
   'click sortable' => TRUE,
  ),
  'sort' => array(
   'handler' => 'views_handler_sort_date',
  ),
  'filter' => array(
   'handler' => 'views_handler_filter_date',
  ),
 );

thanks

-- 
*Les normes hi són perquè hi pensis abans de saltar-te-les
*La vida és com una taronja, què esperes a exprimir-la?
*Si creus que l'educació és cara, prova la ignorància.
*La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però
només una vegada.
*Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.


More information about the development mailing list