[development] problem with drupal_goto

Lluís enboig at gmail.com
Wed Jan 27 11:09:27 UTC 2010


I have some custom nodes and I need some blocks to appear depending on
node-type.

My approach to solve the problem was replicate "/node/$nid" behavior
to "/my-type1/$nid" in order to make blocks visible depending on
node-type. If a user entered a view to "/node/$nid" he got
"drupal_goto" to the right url.

My problem now is that for some node-types /type/$nid works, but
/node/$nid stopped working; any hint? I am completely lost right now.

== hook_nodeapi ==
.....
  case 'view':
   if ((arg(0)=='node')&&(arg(1)==$node->nid)) {
    switch ($node->type) {
     case 'my-type1':
     case 'my-type2':
      drupal_goto($node->type.substr($_GET['q'],4));
     break;
.....

== hook_menu ==
......
 foreach($node_types AS $key) {
  $items[$key.'/%node'] = array(
   'title callback' => 'node_page_title',
   'title arguments' => array(1),
   'page callback' => 'node_page_view',
   'page arguments' => array(1),
   'access callback' => 'node_access',
   'access arguments' => array('view', 1),
   'file' => 'node.module',
   'file path' => drupal_get_path('module', 'node'),
   'type' => MENU_CALLBACK,
  );
  $items[$key.'/%node/view'] = array(
   'title' => 'View',
   'type' => MENU_DEFAULT_LOCAL_TASK,
   'weight' => -10);
......-- 
*Les normes hi són perquè hi pensis abans de saltar-te-les
*La vida és com una taronja, què esperes a exprimir-la?
*Si creus que l'educació és cara, prova la ignorància.
*La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però
només una vegada.
*Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.


More information about the development mailing list