[development] avoid resubmitting a form when refreshing

Lluís Forns enboig at gmail.com
Fri Jul 9 11:18:03 UTC 2010


I have added a form to a custom node using hook_view. My problem is
that if I refresh the browser after submitting the form it is
submitted again. Is there a way to avoid this?

I tried adding  "$_REQUEST['destination'] = 'node/'.$nid; " at the end
of submit function but it don't work.

Thanks

-- 
*Les normes hi són perquè hi pensis abans de saltar-te-les
*La vida és com una taronja, què esperes a exprimir-la?
*Si creus que l'educació és cara, prova la ignorància.
*La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però
només una vegada.
*Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.


More information about the development mailing list