[development] using jquery to access a form element

icerain doubaokun at gmail.com
Wed Jun 23 08:54:39 UTC 2010


Drupal will not create the elements with the same ID. So do in this way is OK.

On Wed, Jun 23, 2010 at 4:34 PM, Lluís Forns <enboig at gmail.com> wrote:
> I am adding some jQuery to my form to update a field value. It works
> but I think there should be a better way to select a field, I use
> "$('#...')" but I am worried it will not work if form is shown twice
> in a page. Any advice?
>
> drupal_add_js("$(document).ready(function() {
>  $('#edit-data-assentament-popup-datepicker-popup-0').change(function () {
>    $('#edit-data-paper-popup-datepicker-popup-0').attr('value',
> $('#edit-data-assentament-popup-datepicker-popup-0').attr('value'));
>  });
>   $('#edit-data-paper-popup-datepicker-popup-0').blur(function () {
>     $('#edit-data-paper-popup-datepicker-popup-0').attr('value',
> $('#edit-data-assentament-popup-datepicker-popup-0').attr('value'));
>     $(this).unbind('blur');
>     $('#edit-data-assentament-popup-datepicker-popup-0').unbind('change');
>  });
> });", 'inline');
>
> thanks
>
> --
> *Les normes hi són perquè hi pensis abans de saltar-te-les
> *La vida és com una taronja, què esperes a exprimir-la?
> *Si creus que l'educació és cara, prova la ignorància.
> *La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però
> només una vegada.
> *Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.
>-- 
A decathlon Drupal developer & programmer
http://blog.eood.cn/


More information about the development mailing list