[development] problems using sites.php

Lluís Forns enboig at gmail.com
Fri Oct 8 10:38:26 UTC 2010


I have a working drupal6 site online and now I want to work with it
offline. I was trying to achieve this using sites.php, but it don't
work.

I am sure sites.php is read because if I add die("message"); in it I
read the message, but it don't work. The content of the file is:

$sites = array(
//  'www.example.cat/site_drupal' => 'www.example.cat',  //ONLINE
  'localhost/site_drupal' => 'www.example.cat',
//localhost
);

Any hint?

thanks.


--
*Les normes hi són perquè hi pensis abans de saltar-te-les
*La vida és com una taronja, què esperes a exprimir-la?
*Si creus que l'educació és cara, prova la ignorància.
*La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però
només una vegada.
*Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.


More information about the development mailing list