[development] views join external table

Lluís Forns enboig at gmail.com
Mon Jan 3 18:48:33 UTC 2011


I have a "legacy" table I need to join to a custom content type. I
have already joined this table to {users} with no problem, but I
cannot join this to {node}. I tried specifying the cck table, but
without luck, after adding a field of my legacy table, views preview
returns an ajax error.

Any hint? thanks

 $data['tb_afiliats']['table']['join'] = array(
  'users' => array(
   'left_table' => 'alt_login',
   'left_field' => 'alt_login',
   'field' => 'afiliat_dni', //legacy field
  ),
  'node' => array(
//   'left_table' => 'content_field_nif',
   'left_field' => 'field_nif_value',
   'field' => 'afiliat_dni', //legacy field
  ),
 );

-- 
*Les normes hi són perquè hi pensis abans de saltar-te-les
*La vida és com una taronja, què esperes a exprimir-la?
*Si creus que l'educació és cara, prova la ignorància.
*La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però
només una vegada.
*Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.


More information about the development mailing list