[development] check node_access for all nodes

Lluís Forns enboig at gmail.com
Mon Feb 6 13:18:18 UTC 2012


Is there a way to check all nodes permission problems? I know I can
use devel node access, but I have around 300.000 nodes. I want to get
a list of the "wrong" ones to check where is the problem before
rebuild permission.

thanks

-- 
*Ser freak no és imprescindible per ser informàtic, però ajuda.
*La vida no ha de ser feliç, ha de ser plena.
*Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.


More information about the development mailing list