could you share that code?<br><br>Victor Kane<br><a href="http://awebfactory.com.ar">http://awebfactory.com.ar</a><br><br><div class="gmail_quote">On Mon, May 4, 2009 at 7:01 AM, Lluís <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:enboig@gmail.com">enboig@gmail.com</a>&gt;</span> wrote:<br>

<blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">I solved it adding a &quot;nid&quot; field and inserting it inside the view, but<br>
exluding it from visibility.<br>
<div><div></div><div class="h5"><br>
<br>
On Mon, May 4, 2009 at 11:01 AM, Lluís &lt;<a href="mailto:enboig@gmail.com">enboig@gmail.com</a>&gt; wrote:<br>
&gt; I have created a custom node and now I am addint &quot;views support&quot; to<br>
&gt; it. I have a custom field which should be a link to the full node; I<br>
&gt; added:<br>
&gt;<br>
&gt;  $data[&#39;node_cc_projects&#39;][&#39;long_name&#39;] = array(<br>
&gt;    &#39;title&#39; =&gt; &quot;long name&quot;, //trans<br>
&gt;    &#39;help&#39; =&gt; &#39;long name of the node.&#39;, //trans<br>
&gt;    &#39;field&#39; =&gt; array(<br>
&gt;      &#39;field&#39; =&gt; &#39;long_name&#39;,<br>
&gt;      &#39;handler&#39; =&gt; &#39;views_handler_field_node&#39;,<br>
&gt;      &#39;click sortable&#39; =&gt; TRUE,<br>
&gt;    ),<br>
&gt;    &#39;sort&#39; =&gt; array(<br>
&gt;      &#39;handler&#39; =&gt; &#39;views_handler_sort&#39;,<br>
&gt;    ),<br>
&gt;    &#39;filter&#39; =&gt; array(<br>
&gt;      &#39;handler&#39; =&gt; &#39;views_handler_filter_string&#39;,<br>
&gt;    ),<br>
&gt;  );<br>
&gt;<br>
&gt; but the link created is &quot;?q=node/&quot; without the node number. What am I missing?<br>
&gt;<br>
&gt; thanks<br>
&gt;<br>
&gt; --<br>
&gt; *La vida és com una taronja, què esperes a exprimir-la?<br>
&gt; *Si creus que l&#39;educació és cara, prova la ignorància.<br>
&gt; *La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però<br>
&gt; només una vegada.<br>
&gt; *Abans d&#39;imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.<br>
&gt;<br>
<br>
<br>
<br>
--<br>
*La vida és com una taronja, què esperes a exprimir-la?<br>
*Si creus que l&#39;educació és cara, prova la ignorància.<br>
*La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però<br>
només una vegada.<br>
*Abans d&#39;imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.<br>
</div></div></blockquote></div><br>