use node_access, <a href="http://api.drupal.org/api/function/node_access/6">http://api.drupal.org/api/function/node_access/6</a><br clear="all">--<br>Regards,<br>Nitin Kumar Gupta<br><a href="http://publicmind.in/blog/">http://publicmind.in/blog/</a><br>


<br><br><div class="gmail_quote">On Wed, Nov 18, 2009 at 6:58 PM, Lluís <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:enboig@gmail.com">enboig@gmail.com</a>&gt;</span> wrote:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex;">

I have created a custom permission node; I should be able to edit that<br>
node, but I am unable. How should my nodetype_access function be to<br>
allow read/write/delete access?<br>
<br>
function nodetype_access($op, $node, $account) {<br>
  $is_author = $account-&gt;uid == $node-&gt;uid;<br>
  switch ($op) {<br>
    case &#39;create&#39;:<br>
      return user_access(&#39;create nodetype&#39;, $account);<br>
    case &#39;update&#39;:<br>
      $output = user_access(&#39;edit own nodetype&#39;, $account) &amp;&amp; is_author ||<br>
        user_access(&#39;edit any nodetype&#39;, $account);<br>
      if ($output) return TRUE;<br>
    case &#39;delete&#39;:<br>
      return user_access(&#39;delete own nodetype&#39;, $account) &amp;&amp; $is_author ||<br>
        user_access(&#39;delete any nodetype&#39;, $account);<br>
  }<br>
}<br>
<font color="#888888"><br>
<br>
--<br>
*Les normes hi són perquè hi pensis abans de saltar-te-les<br>
*La vida és com una taronja, què esperes a exprimir-la?<br>
*Si creus que l&#39;educació és cara, prova la ignorància.<br>
*La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però<br>
només una vegada.<br>
*Abans d&#39;imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.<br>
</font></blockquote></div><br>