This might be a typo, but in your initial message you misspelled $content. Misspellings and typos could be the problem, and are also elusive.<br><br>I would inspect what is happening in the template_preprocess_page() function for the theme. See what is populated in the template $vars.<br>
<br><div class="gmail_quote">2010/10/26 Lluís Forns <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:enboig@gmail.com">enboig@gmail.com</a>&gt;</span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding-left: 1ex;">
My theme (a mod of acquia_prosper) don&#39;t show node content. With devel<br>
I see $content; if I insert a die($content) in node.tpl.php everything<br>
is correct; but when inserting die($conent) in page.tpl.php content is<br>
gone<br>
<br>
<br>
Any hint? I have no idea of where to look.<br>
<font color="#888888"><br>
--<br>
*Les normes hi són perquè hi pensis abans de saltar-te-les<br>
*La vida és com una taronja, què esperes a exprimir-la?<br>
*Si creus que l&#39;educació és cara, prova la ignorància.<br>
*La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però<br>
només una vegada.<br>
*Abans d&#39;imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.<br>
</font></blockquote></div><br>