[development] dissable "drupal_set_message()"

ad4m adam at ludwinski.net
Mon Dec 21 17:00:12 UTC 2009


Hi,

There is no way to disable drupal messages, but you can always call
drupal_get_messages('status', 'TRUE'). That will clear the status messages
queue and than you can set your own message.

Kindest regards,
Adam Ludwinski
mobile: +48 606 107 297
adam.ludwinski at meant4.com
http://www.meant4.com


2009/12/21 Lluís <enboig at gmail.com>

> I have a node-type with lot of sub-nodes. When a node is deleted all
> of its sub-nodes are also deleted; but I don't want the user to
> receive 50 or so "node XXX has benn deleted"; I want the user to see
> just one message.
>
> Is there a way to do this?
> something like:
> <?php
>  drupal_disable_messages();
>  while () {
>   node_delete($i);
>  }
> drupal_enable_messages();
> ?>
>
>
> thanks
>
> --
> *Les normes hi són perquè hi pensis abans de saltar-te-les
> *La vida és com una taronja, què esperes a exprimir-la?
> *Si creus que l'educació és cara, prova la ignorància.
> *La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però
> només una vegada.
> *Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.drupal.org/pipermail/development/attachments/20091221/65f08694/attachment.html 


More information about the development mailing list