[development] dissable "drupal_set_message()"

Lluís enboig at gmail.com
Mon Dec 21 17:08:40 UTC 2009


I solved it using:
<?php
function wu_disableMessages() {
  $_SESSION['wu_old_messages']=$_SESSION['messages'];
}

function wu_enableMessages() {
  $_SESSION['messages']=$_SESSION['wu_old_messages'];
}

?>

2009/12/21 Lluís <enboig at gmail.com>:
> I have a node-type with lot of sub-nodes. When a node is deleted all
> of its sub-nodes are also deleted; but I don't want the user to
> receive 50 or so "node XXX has benn deleted"; I want the user to see
> just one message.
>
> Is there a way to do this?
> something like:
> <?php
>  drupal_disable_messages();
>  while () {
>   node_delete($i);
>  }
> drupal_enable_messages();
> ?>
>
>
> thanks
>
> --
> *Les normes hi són perquè hi pensis abans de saltar-te-les
> *La vida és com una taronja, què esperes a exprimir-la?
> *Si creus que l'educació és cara, prova la ignorància.
> *La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però
> només una vegada.
> *Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.
>-- 
*Les normes hi són perquè hi pensis abans de saltar-te-les
*La vida és com una taronja, què esperes a exprimir-la?
*Si creus que l'educació és cara, prova la ignorància.
*La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però
només una vegada.
*Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.


More information about the development mailing list