[development] Node appear in database but not in admin/content/node

Lluís enboig at gmail.com
Tue Jul 7 14:12:57 UTC 2009


Using D6 I have created a custom node type and a custom node access
permissions. All was working fine but now I cannot access some nodes
despite they appear in:
{node}
{node_revisions}
{node_access}
{node_customtable}

I have tried using user->uid=1 but I am out of luck; I have created a
multisite, one for beta testers, and one for developing, and they also
share some tables with another site. The shared tables are:

$db_prefix = array(
 'default'  => 'cc2_', //betatesters
 'users'   => 'meg_',
 'profile_fields' => 'meg_',
 'profile_values' => 'meg_',
 'alt_login' => 'meg_',
);

if (substr($_SERVER['SCRIPT_NAME'], 0, 5) == '/cc3/' ) { // developing
 $db_prefix['cache'] = 'cc3_';
 $db_prefix['cache_block'] = 'cc3_';
 $db_prefix['cache_filter'] = 'cc3_';
 $db_prefix['cache_form'] = 'cc3_';
 $db_prefix['cache_menu'] = 'cc3_';
 $db_prefix['cache_page'] = 'cc3_';
 $db_prefix['cache_update'] = 'cc3_';
 $db_prefix['cache_views'] = 'cc3_';
// $db_prefix['sessions'] = 'cc3_';
 $db_prefix['views_object_cache'] = 'cc3_';
}

I have no idea of where the problem is;

-- 
*La vida és com una taronja, què esperes a exprimir-la?
*Si creus que l'educació és cara, prova la ignorància.
*La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però
només una vegada.
*Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.


More information about the development mailing list