[development] Node appear in database but not in admin/content/node

Lluís enboig at gmail.com
Tue Jul 7 14:31:12 UTC 2009


I forgot to add that nodes do appear in views, but when I click them I
see a "page not found"

On Tue, Jul 7, 2009 at 4:12 PM, Lluís<enboig at gmail.com> wrote:
> Using D6 I have created a custom node type and a custom node access
> permissions. All was working fine but now I cannot access some nodes
> despite they appear in:
> {node}
> {node_revisions}
> {node_access}
> {node_customtable}
>
> I have tried using user->uid=1 but I am out of luck; I have created a
> multisite, one for beta testers, and one for developing, and they also
> share some tables with another site. The shared tables are:
>
> $db_prefix = array(
>  'default'   => 'cc2_',  //betatesters
>  'users'     => 'meg_',
>  'profile_fields' => 'meg_',
>  'profile_values' => 'meg_',
>  'alt_login' => 'meg_',
> );
>
> if (substr($_SERVER['SCRIPT_NAME'], 0, 5) == '/cc3/' ) {  // developing
>  $db_prefix['cache'] = 'cc3_';
>  $db_prefix['cache_block'] = 'cc3_';
>  $db_prefix['cache_filter'] = 'cc3_';
>  $db_prefix['cache_form'] = 'cc3_';
>  $db_prefix['cache_menu'] = 'cc3_';
>  $db_prefix['cache_page'] = 'cc3_';
>  $db_prefix['cache_update'] = 'cc3_';
>  $db_prefix['cache_views'] = 'cc3_';
> //  $db_prefix['sessions'] = 'cc3_';
>  $db_prefix['views_object_cache'] = 'cc3_';
> }
>
> I have no idea of where the problem is;
>
> --
> *La vida és com una taronja, què esperes a exprimir-la?
> *Si creus que l'educació és cara, prova la ignorància.
> *La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però
> només una vegada.
> *Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.
>-- 
*La vida és com una taronja, què esperes a exprimir-la?
*Si creus que l'educació és cara, prova la ignorància.
*La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però
només una vegada.
*Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.


More information about the development mailing list