[development] adding a delete tab on some content types

Lluís enboig at gmail.com
Thu Jun 11 10:26:45 UTC 2009


ok, it works now

thanks

On Thu, Jun 11, 2009 at 11:13 AM, Damien Tournoud<damz at prealable.org> wrote:
> You will need to use 'file path', like this:
>
>  $items['node/%/delete_tab'] = array(
>    'title' => t('delete'),
>    'page callback' => 'drupal_get_form',
>    'page arguments' => array('node_delete_confirm', 1),
>    'access callback' => TRUE, // 'node_access',
>    'access arguments' => array('delete', 1),
>    'file path' => drupal_get_path('module', 'node'),
>    'file' => 'node.pages.inc',
>    'weight' => 1,
>    'type' => MENU_LOCAL_TASK,
>  );
>
> Damien Tournoud
>
> On Thu, Jun 11, 2009 at 11:07 AM, Lluís <enboig at gmail.com> wrote:
>>
>> I need to add a "delete" tab for some content types, but I can't
>> figure out what 'file' should be; if I use "drupal_get_path('module',
>> 'node').'/node.pages.inc'" I get
>> 'sites/all/modules/my_module/node/node.pages.inc'
>>
>>  $items['node/%/delete_tab'] = array(
>>    'title' => t('delete'),
>>    'page callback' => 'drupal_get_form',
>>    'page arguments' => array('node_delete_confirm', 1),
>>    'access callback' => TRUE, // 'node_access',
>>    'access arguments' => array('delete', 1),
>>    'file' => drupal_get_path('module', 'node').'/node.pages.inc',
>>    'weight' => 1,
>>    'type' => MENU_LOCAL_TASK,
>>  );
>>
>>
>> --
>> *La vida és com una taronja, què esperes a exprimir-la?
>> *Si creus que l'educació és cara, prova la ignorància.
>> *La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però
>> només una vegada.
>> *Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.
>
>-- 
*La vida és com una taronja, què esperes a exprimir-la?
*Si creus que l'educació és cara, prova la ignorància.
*La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però
només una vegada.
*Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.


More information about the development mailing list