[development] views2: how to add "link to node" in custom filed

Lluís enboig at gmail.com
Mon May 4 09:01:24 UTC 2009


I have created a custom node and now I am addint "views support" to
it. I have a custom field which should be a link to the full node; I
added:

 $data['node_cc_projects']['long_name'] = array(
  'title' => "long name", //trans
  'help' => 'long name of the node.', //trans
  'field' => array(
   'field' => 'long_name',
   'handler' => 'views_handler_field_node',
   'click sortable' => TRUE,
  ),
  'sort' => array(
   'handler' => 'views_handler_sort',
  ),
  'filter' => array(
   'handler' => 'views_handler_filter_string',
  ),
 );

but the link created is "?q=node/" without the node number. What am I missing?

thanks

-- 
*La vida és com una taronja, què esperes a exprimir-la?
*Si creus que l'educació és cara, prova la ignorància.
*La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però
només una vegada.
*Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.


More information about the development mailing list