[development] views2: how to add "link to node" in custom filed

Lluís enboig at gmail.com
Mon May 4 10:01:15 UTC 2009


I solved it adding a "nid" field and inserting it inside the view, but
exluding it from visibility.


On Mon, May 4, 2009 at 11:01 AM, Lluís <enboig at gmail.com> wrote:
> I have created a custom node and now I am addint "views support" to
> it. I have a custom field which should be a link to the full node; I
> added:
>
>  $data['node_cc_projects']['long_name'] = array(
>    'title' => "long name", //trans
>    'help' => 'long name of the node.', //trans
>    'field' => array(
>      'field' => 'long_name',
>      'handler' => 'views_handler_field_node',
>      'click sortable' => TRUE,
>    ),
>    'sort' => array(
>      'handler' => 'views_handler_sort',
>    ),
>    'filter' => array(
>      'handler' => 'views_handler_filter_string',
>    ),
>  );
>
> but the link created is "?q=node/" without the node number. What am I missing?
>
> thanks
>
> --
> *La vida és com una taronja, què esperes a exprimir-la?
> *Si creus que l'educació és cara, prova la ignorància.
> *La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però
> només una vegada.
> *Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.
>-- 
*La vida és com una taronja, què esperes a exprimir-la?
*Si creus que l'educació és cara, prova la ignorància.
*La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però
només una vegada.
*Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.


More information about the development mailing list