[development] views2: how to add "link to node" in custom filed

Victor Kane victorkane at gmail.com
Mon May 4 11:34:26 UTC 2009


could you share that code?

Victor Kane
http://awebfactory.com.ar

On Mon, May 4, 2009 at 7:01 AM, Lluís <enboig at gmail.com> wrote:

> I solved it adding a "nid" field and inserting it inside the view, but
> exluding it from visibility.
>
>
> On Mon, May 4, 2009 at 11:01 AM, Lluís <enboig at gmail.com> wrote:
> > I have created a custom node and now I am addint "views support" to
> > it. I have a custom field which should be a link to the full node; I
> > added:
> >
> > $data['node_cc_projects']['long_name'] = array(
> >  'title' => "long name", //trans
> >  'help' => 'long name of the node.', //trans
> >  'field' => array(
> >   'field' => 'long_name',
> >   'handler' => 'views_handler_field_node',
> >   'click sortable' => TRUE,
> >  ),
> >  'sort' => array(
> >   'handler' => 'views_handler_sort',
> >  ),
> >  'filter' => array(
> >   'handler' => 'views_handler_filter_string',
> >  ),
> > );
> >
> > but the link created is "?q=node/" without the node number. What am I
> missing?
> >
> > thanks
> >
> > --
> > *La vida és com una taronja, què esperes a exprimir-la?
> > *Si creus que l'educació és cara, prova la ignorància.
> > *La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però
> > només una vegada.
> > *Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.
> >
>
>
>
> --
> *La vida és com una taronja, què esperes a exprimir-la?
> *Si creus que l'educació és cara, prova la ignorància.
> *La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però
> només una vegada.
> *Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.drupal.org/pipermail/development/attachments/20090504/75852e9a/attachment.htm>


More information about the development mailing list