[development] views2: how to add "link to node" in custom filed

Lluís enboig at gmail.com
Mon May 4 11:55:01 UTC 2009


I copied it from node.views.inc; I tried using "Node: nid" and setting
it as "hidden", but it didn't work, don't know why.

 $data['node_cc_projects']['nid'] = array(
  'title' => "Project NID", //trans
  'help' => 'Nid del projecte.', //trans
  // Information for displaying the nid
  'field' => array(
   'handler' => 'views_handler_field_node',
   'click sortable' => TRUE,
  ),
  // Information for accepting a nid as an argument
  'argument' => array(
   'handler' => 'views_handler_argument_node_nid',
   'parent' => 'views_handler_argument_numeric', // make sure
parent is included
   'name field' => 'title', // the field to display in the summary.
   'numeric' => TRUE,
   'validate type' => 'nid',
  ),
  // Information for accepting a nid as a filter
  'filter' => array(
   'handler' => 'views_handler_filter_numeric',
  ),
  // Information for sorting on a nid.
  'sort' => array(
   'handler' => 'views_handler_sort',
  ),
 );On Mon, May 4, 2009 at 1:34 PM, Victor Kane <victorkane at gmail.com> wrote:
> could you share that code?
>
> Victor Kane
> http://awebfactory.com.ar
>
> On Mon, May 4, 2009 at 7:01 AM, Lluís <enboig at gmail.com> wrote:
>>
>> I solved it adding a "nid" field and inserting it inside the view, but
>> exluding it from visibility.
>>
>>
>> On Mon, May 4, 2009 at 11:01 AM, Lluís <enboig at gmail.com> wrote:
>> > I have created a custom node and now I am addint "views support" to
>> > it. I have a custom field which should be a link to the full node; I
>> > added:
>> >
>> >  $data['node_cc_projects']['long_name'] = array(
>> >    'title' => "long name", //trans
>> >    'help' => 'long name of the node.', //trans
>> >    'field' => array(
>> >      'field' => 'long_name',
>> >      'handler' => 'views_handler_field_node',
>> >      'click sortable' => TRUE,
>> >    ),
>> >    'sort' => array(
>> >      'handler' => 'views_handler_sort',
>> >    ),
>> >    'filter' => array(
>> >      'handler' => 'views_handler_filter_string',
>> >    ),
>> >  );
>> >
>> > but the link created is "?q=node/" without the node number. What am I
>> > missing?
>> >
>> > thanks
>> >
>> > --
>> > *La vida és com una taronja, què esperes a exprimir-la?
>> > *Si creus que l'educació és cara, prova la ignorància.
>> > *La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però
>> > només una vegada.
>> > *Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.
>> >
>>
>>
>>
>> --
>> *La vida és com una taronja, què esperes a exprimir-la?
>> *Si creus que l'educació és cara, prova la ignorància.
>> *La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però
>> només una vegada.
>> *Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.
>
>-- 
*La vida és com una taronja, què esperes a exprimir-la?
*Si creus que l'educació és cara, prova la ignorància.
*La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però
només una vegada.
*Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.


More information about the development mailing list