[development] using variable in node_add callback

Lluís enboig at gmail.com
Mon Sep 7 11:21:56 UTC 2009


I have added a menu to insert nodes but I need use %variable inside
node_form; how could I achieve this?

 $items['node/%/pressupost/afegir'] = array(
  'title' => 'afegeix', //trans
  'access callback' => 'cc_projects_isProject',
  'access arguments' => array(1,'create pressupost'),
  'type' => MENU_LOCAL_TASK,
  'weight' => 10,
  'page callback' => 'node_add',
  'page arguments' => array('cc_pressupost'),
  'file' => 'node.pages.inc',
  'file path' => drupal_get_path('module', 'node'),
 );

thanks


-- 
*La vida és com una taronja, què esperes a exprimir-la?
*Si creus que l'educació és cara, prova la ignorància.
*La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però
només una vegada.
*Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.


More information about the development mailing list