[development] using variable in node_add callback

Lluís enboig at gmail.com
Mon Sep 7 12:22:46 UTC 2009


Right know I am getting it from $_GET['q']; is there any other way of
doing this?

On Mon, Sep 7, 2009 at 1:21 PM, Lluís<enboig at gmail.com> wrote:
> I have added a menu to insert nodes but I need use %variable inside
> node_form; how could I achieve this?
>
>  $items['node/%/pressupost/afegir'] = array(
>    'title' => 'afegeix', //trans
>    'access callback' => 'cc_projects_isProject',
>    'access arguments' => array(1,'create pressupost'),
>    'type' => MENU_LOCAL_TASK,
>    'weight' => 10,
>    'page callback' => 'node_add',
>    'page arguments' => array('cc_pressupost'),
>    'file' => 'node.pages.inc',
>    'file path' => drupal_get_path('module', 'node'),
>  );
>
> thanks
>
>
> --
> *La vida és com una taronja, què esperes a exprimir-la?
> *Si creus que l'educació és cara, prova la ignorància.
> *La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però
> només una vegada.
> *Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.
>-- 
*La vida és com una taronja, què esperes a exprimir-la?
*Si creus que l'educació és cara, prova la ignorància.
*La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però
només una vegada.
*Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.


More information about the development mailing list