[development] howto views filter null timestamps

Lluís enboig at gmail.com
Wed Feb 10 08:11:36 UTC 2010


Then I should define the field twice? datetime and numeric?

On Tue, Feb 9, 2010 at 10:24 PM, andrew morton
<drewish at katherinehouse.com> wrote:
> You need a filter that uses COALESCE(fieldname, 0) = 0 to convert
> NULLs into zeros. I think the numeric filter has this ability.
>
> andrew
>
> On Tue, Feb 9, 2010 at 5:55 AM, Lluís <enboig at gmail.com> wrote:
>> I have coded a content-type and I want to filter it using views. I
>> have to check if a timestamp field is 0 or NULL (I can change de
>> coding). Is there any way of doing so?
>>
>> My field views definition is:
>>
>>  $data['node_mynodetype']['first_read'] = array(
>>    'real field' => 'first_read',
>>    'title' => 'First time the node was read',
>>    'help' => '.',
>>    'field' => array(
>>      'handler' => 'views_handler_field_date',
>>      'allow empty' => TRUE,
>>      'click sortable' => TRUE,
>>    ),
>>    'sort' => array(
>>      'handler' => 'views_handler_sort_date',
>>    ),
>>    'filter' => array(
>>      'handler' => 'views_handler_filter_date',
>>    ),
>>  );
>>
>> thanks
>>
>> --
>> *Les normes hi són perquè hi pensis abans de saltar-te-les
>> *La vida és com una taronja, què esperes a exprimir-la?
>> *Si creus que l'educació és cara, prova la ignorància.
>> *La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però
>> només una vegada.
>> *Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.
>>
>-- 
*Les normes hi són perquè hi pensis abans de saltar-te-les
*La vida és com una taronja, què esperes a exprimir-la?
*Si creus que l'educació és cara, prova la ignorància.
*La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però
només una vegada.
*Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.


More information about the development mailing list