[development] problem with drupal_goto

Lluís Forns enboig at gmail.com
Wed Mar 17 15:25:31 UTC 2010


I have used your solution to show blocks for some custom contents, and
works ok for "node/19550" but fails on "node/19550/clients" or when
there text attached after nid.

Any hint?


2010/1/27 Dave Reid <dave at davereid.net>:
> Your current approach is heading towards a world of hurt. Why not just use
> PHP for your block visibility?
>
> <?php
> if ($node = menu_get_object()) {
>   return in_array($node->type, array('my-type1', 'my-type2'));
> }
> ?>
>
> Dave Reid
> dave at davereid.net
>
>
> On Wed, Jan 27, 2010 at 5:09 AM, Lluís <enboig at gmail.com> wrote:
>>
>> I have some custom nodes and I need some blocks to appear depending on
>> node-type.
>>
>> My approach to solve the problem was replicate "/node/$nid" behavior
>> to "/my-type1/$nid" in order to make blocks visible depending on
>> node-type. If a user entered a view to "/node/$nid" he got
>> "drupal_goto" to the right url.
>>
>> My problem now is that for some node-types /type/$nid works, but
>> /node/$nid stopped working; any hint? I am completely lost right now.
>>
>> == hook_nodeapi ==
>> .....
>>    case 'view':
>>      if ((arg(0)=='node')&&(arg(1)==$node->nid)) {
>>        switch ($node->type) {
>>          case 'my-type1':
>>          case 'my-type2':
>>            drupal_goto($node->type.substr($_GET['q'],4));
>>          break;
>> .....
>>
>> == hook_menu ==
>> ......
>>  foreach($node_types AS $key) {
>>    $items[$key.'/%node'] = array(
>>      'title callback' => 'node_page_title',
>>      'title arguments' => array(1),
>>      'page callback' => 'node_page_view',
>>      'page arguments' => array(1),
>>      'access callback' => 'node_access',
>>      'access arguments' => array('view', 1),
>>      'file' => 'node.module',
>>      'file path' => drupal_get_path('module', 'node'),
>>      'type' => MENU_CALLBACK,
>>    );
>>    $items[$key.'/%node/view'] = array(
>>      'title' => 'View',
>>      'type' => MENU_DEFAULT_LOCAL_TASK,
>>      'weight' => -10);
>> ......
>>
>>
>>
>> --
>> *Les normes hi són perquè hi pensis abans de saltar-te-les
>> *La vida és com una taronja, què esperes a exprimir-la?
>> *Si creus que l'educació és cara, prova la ignorància.
>> *La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però
>> només una vegada.
>> *Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.
>
>-- 
*Les normes hi són perquè hi pensis abans de saltar-te-les
*La vida és com una taronja, què esperes a exprimir-la?
*Si creus que l'educació és cara, prova la ignorància.
*La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però
només una vegada.
*Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.


More information about the development mailing list