[development] problems using sites.php

Lluís Forns enboig at gmail.com
Fri Oct 8 11:47:16 UTC 2010


At last it worked using:

$sites = array(
  'www.example.cat/site_drupal' => 'www.example.cat',
  'localhost.site_drupal' => 'www.example.cat',
);

--
*Les normes hi són perquè hi pensis abans de saltar-te-les
*La vida és com una taronja, què esperes a exprimir-la?
*Si creus que l'educació és cara, prova la ignorància.
*La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però
només una vegada.
*Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.2010/10/8 Lluís Forns <enboig at gmail.com>:
> I knonw sites.php is for drupal7, but my drupal6 installation has it,
> and it is read.
>
> And I think it works online because the site is on
> "'www.example.cat/site_drupal" but settings are at
> "/sites/www.example.cat/" and it works.
>
>
> --
> *Les normes hi són perquè hi pensis abans de saltar-te-les
> *La vida és com una taronja, què esperes a exprimir-la?
> *Si creus que l'educació és cara, prova la ignorància.
> *La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però
> només una vegada.
> *Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.
>
>
>
> 2010/10/8 David Stoline <unncola at gmail.com>:
>> The sites.php file is a multisite improvement for Drupal
>> 7. http://www.drupalcoder.com/story/544-drupal-7-multisite-improvement-multi-site-directory-aliasing
>> I'm guessing that you mention Drupal 6 because you're running 6, rather then
>> 7. You might want to start here http://drupal.org/node/43816
>>
>> On Fri, Oct 8, 2010 at 6:38 AM, Lluís Forns <enboig at gmail.com> wrote:
>>>
>>> I have a working drupal6 site online and now I want to work with it
>>> offline. I was trying to achieve this using sites.php, but it don't
>>> work.
>>>
>>> I am sure sites.php is read because if I add die("message"); in it I
>>> read the message, but it don't work. The content of the file is:
>>>
>>> $sites = array(
>>> //  'www.example.cat/site_drupal' => 'www.example.cat',  //ONLINE
>>>  'localhost/site_drupal' => 'www.example.cat',
>>> //localhost
>>> );
>>>
>>> Any hint?
>>>
>>> thanks.
>>>
>>>
>>> --
>>> *Les normes hi són perquè hi pensis abans de saltar-te-les
>>> *La vida és com una taronja, què esperes a exprimir-la?
>>> *Si creus que l'educació és cara, prova la ignorància.
>>> *La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però
>>> només una vegada.
>>> *Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.
>>
>>
>


More information about the development mailing list