[development] $content shows in devel but not in page.tpl.php

Lluís Forns enboig at gmail.com
Tue Oct 26 14:40:25 UTC 2010


My theme (a mod of acquia_prosper) don't show node content. With devel
I see $content; if I insert a die($content) in node.tpl.php everything
is correct; but when inserting die($conent) in page.tpl.php content is
gone


Any hint? I have no idea of where to look.

-- 
*Les normes hi són perquè hi pensis abans de saltar-te-les
*La vida és com una taronja, què esperes a exprimir-la?
*Si creus que l'educació és cara, prova la ignorància.
*La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però
només una vegada.
*Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.


More information about the development mailing list