[development] user cannot edit a node despite node_access_records

Lluís Forns enboig at gmail.com
Mon Oct 3 08:54:10 UTC 2011


I forgot to say it is not a filter problem:

create: YES: The 'node' module (which defines the 'book' content type)
allows this, probably based on some
permission.
view: YES: Node access allows this based on one or more records in the
{node_access} table (see the
other DNA block!).
update: NO: Node access denies this.
delete: NO: Node access denies this.


2011/10/3 Lluís Forns <enboig at gmail.com>:
> I have developed a node access module with drupal 6, and a user who
> should be able to view and edit a node only can see it. Any idea?
>
> Thanks
>
> --
> *Ser freak no és imprescindible per ser informàtic, però ajuda.
> *La vida no ha de ser feliç, ha de ser plena.
> *Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.
>-- 
*Ser freak no és imprescindible per ser informàtic, però ajuda.
*La vida no ha de ser feliç, ha de ser plena.
*Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.


More information about the development mailing list